Όροι Χρήσης

Καταγραφή της παρούσας σελίδας από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό καταγραφής Internet Archive με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, ΗΠΑ (300 Funston Avenue – San Francisco, CA 94118 – Tel: 415-561-6767): https://web.archive.org/web/20231001073814/https://maxservices.gr/terms-conditions/

 

Με την αποδοχή των “Όρων Χρήσης” της ιστοσελίδας μας https://maxservices.gr , αποδέχεστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου όπως περιγράφεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://maxservices.gr/πολιτική-απορρήτου/

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις αξιόπιστες υπηρεσίες για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS),  ο Ευρωπαϊκός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων του 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να ζητήσουν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων και τη δυνατότητα να τα μεταφέρουν σε άλλον φορέα. Επίσης, ο κανονισμός απαιτεί από εμάς να παρέχουμε διαφάνεια σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Ως εκ τούτου, το Internet Archive χρησιμοποιείται ως μέσο για την απόδειξη της προστασίας των δεδομένων και της διαφάνειας της επεξεργασίας τους σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ως απόδειξη των όρων και τις πολιτικών που έχουμε σε ισχύ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ότι οι χρήστες συμφώνησαν με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές. Έτσι εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις του GDPR για τη διασφάλιση της ακρίβειας.

Στοιχεία υπηρεσιών:
Όνομα: Nicolas Lagios
Δια ζώσης Εξυπηρέτηση Υπηρεσιών: ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΤΤΙΚΗ, 17676, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: https://maxservices.gr
Email υπηρεσιών: info@maxservices.gr
Τηλέφωνα υπηρεσιών: +302130401462 , +306948017511

Στο εξής ως “Max Services” αναφερόμαστε στo contract μεταξύ “Xolo OÜ (Reg no: 12844111) & Nicolas Lagios” και ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα https://maxservices.gr

 

Γενικοί Όροι Χρήσης:

 • Η εγγραφή στην ιστοσελίδα μας, μπορεί να γίνει είτε από εμάς χειροκίνητα (μετά από επικοινωνία με εσάς με οποιονδήποτε τρόπο), είτε από εσάς χειροκίνητα μέσω των φορμών δημιουργίας λογαριασμού.
 • Κατά την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε πως πιθανών να μην υπάρξει άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών που ενδιαφέρεστε δεδομένου πως θα πρέπει πρώτα να γίνει ένας τυπικός έλεγχος ή τεχνική προετοιμασία σε χρονικό περιθώριο από 3 έως 7 ημέρες , πριν ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία που ενδιαφέρεστε.
 • Κατά την δημιουργία λογαριασμού αποδέχεστε ότι τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν καταγεγραμμένα σε δική μας βάση δεδομένων ή σε βάση δεδομένων τρίτων υπηρεσιών στον προσωπικό λογαριασμό που διαχειριζόμαστε εμείς και μόνο και έχουμε την δυνατότητα να αφαιρέσουμε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://maxservices.gr/πολιτική-απορρήτου/
 • Με την δημιουργία λογαριασμού, αποδέχεστε πως μπορούμε να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας, οποιαδήποτε στιγμή προσβάλει τα δικά μας συμφέροντα βάση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Με την δημιουργία λογαριασμού, αποδέχεστε πως μπορούμε να καταργήσουμε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή αντιληφθούμε πως η χρήση του παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο ή γίνεται παράνομη χρήση του ή χρησιμοποιείται με δόλιο τρόπο εναντίων συμφερόντων άλλων υπηρεσιών – ανθρώπων ή συμφερόντων της υπηρεσίας μας βάση πάντοτε της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Αν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε φόρμα ενδιαφέροντος – επικοινωνίας , αποδέχεστε την αυτόματη εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο το οποίο αποστέλλεται στο email σας σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω της υπηρεσίας mailchimp.com και ταυτόχρονα αποδέχεστε πως τα προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας θα αποθηκευτούν σε δικό μας λογαριασμό στην προαναφερόμενη υπηρεσία.

 

Όροι Εμπιστευτικότητας κατά την συμφωνία μεταξύ της Max Services και πελάτη:

 • Ένεκα του αντικειμένου της ασχολίας που αναθέτει ο πελάτης , υπάρχει πιθανότητα η επιχείρησή μας να έχει πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα πελάτη και αναγνωρίζουμε για αυτό την εμπιστευτικότητά τους.
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 32 έως 35 του κανονισμού περί Γενικής Προστασίας Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016, δηλώνουμε ότι θα λαμβάνουμε όλες τις προφυλάξεις σύμφωνα με τις χρήσεις και την κατάσταση της τεχνολογίας στο πλαίσιο των καθηκόντων της, προκειμένου να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στις οποίες έχουμε πρόσβαση και, ειδικότερα, να αποτρέπουμε την διαβίβασή τους σε πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες.
 • Δεσμευόμαστε: Να μην χρησιμοποιούμε τα δεδομένα στα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση για σκοπούς άλλους από εκείνους που αποτελούν μέρος των καθηκόντων μας.
 • Δεσμευόμαστε: Να αποκαλύπτουμε τα δεδομένα αυτά μόνο στα δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα της επιχείρησής μας.
 • Δεσμευόμαστε: Να μην δημιουργήσουμε κανένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων, εκτός εάν είναι απαραίτητο και σας έχουμε ενημερώσουμε εκ των προτέρων, προκειμένου να εκπληρώσουμε τα καθήκοντα και τις ευθύνες μας.
 • Δεσμευόμαστε: Να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα σύμφωνα με τις χρήσεις και την κατάσταση της τεχνολογίας στο πλαίσιο των καθηκόντων μας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόδηλη ή δόλια χρήση αυτών των δεδομένων.
 • Δεσμευόμαστε: Να διασφαλίσουμε ότι, εντός των ορίων των καθηκόντων μας, θα χρησιμοποιηθούν μόνο ασφαλή μέσα επικοινωνίας για τη μεταφορά αυτών των δεδομένων.
 • Σε περίπτωση διακοπής της μεταξύ μας συνεργασίας, να επιστρέψουμε (στους αρμόδιους της εταιρείας-επιχείρησης σας) πλήρως τα δεδομένα, τα αρχεία υπολογιστή και τα μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα.
 • Η δέσμευση εμπιστευτικότητας που αποδεχόμαστε, θα ισχύει για όλη την διάρκεια της απασχόλησής μας, ώστε να εκτιμήσουμε την εργασία που απαιτείται και να προχωρήσουμε σε οικονομική προσφορά των υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου της Max Services: Αργυρώ Λάγιου

 

Όροι χρήσης Πελατών:

Ως πελάτης αποδέχεστε τα εξής:

 • Με την δημιουργία λογαριασμού αποδέχεστε τους όρους αγοράς υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

 

Όροι Αγοράς Υπηρεσιών:

 • Κατά την αγορά μιας ή πολλαπλών υπηρεσιών μας, είτε μέσω online παραγγελίας, είτε διά ζώσης πληρωμή, αποδέχεστε πως εάν αποφασίσετε πως επιθυμείτε να ακυρώσετε την αγορά γιατί κάνατε λάθος ή γιατί αλλάξατε γνώμη μετά από χρονική περίοδο 14 ημερών από την στιγμή που εξοφλήσατε μέρος του έργου, δεν υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε όλο το ποσό, δεδομένου πως η φύση των ηλεκτρονικών προϊόντων μας αφορά την παροχή υπηρεσιών οι οποίες μπορεί να έχουν ήδη ξεκινήσει και υλοποιηθεί έως ένα βαθμό και θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το σημείο υλοποίησης.Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Κώδικα Καταναλωτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποσύρεται από μια σύμβαση από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται να δώσει αιτιολογία, εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων ή από την ημέρα σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εφόσον ο πάροχος τους ενημέρωσε για το δικαίωμά του να αποσύρεται από τη σύμβαση στην αρχική επικοινωνία μαζί του. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Καταναλωτή, ο πάροχος των προϊόντων ή των υπηρεσιών έχει υποχρέωση να ενημερώνει σαφώς τον καταναλωτή για τα δικαιώματά του ως προς την απόσυρση από τη σύμβαση. Επιπλέον, ο πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στον καταναλωτή όλα τα χρήματα που καταβλήθηκαν εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την απόσυρση του καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να επιστρέψει το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από τον καταναλωτή εντός 14 ημερών.
 • Η αποδοχή των πρόσθετων χρεώσεων για τις υπηρεσίες που παρέχουμε είναι σημαντική πτυχή της συνεργασίας μας. Κατανοούμε ότι οι πελάτες μας θέλουν να έχουν πλήρη εικόνα του κόστους των υπηρεσιών που παρέχουμε, γι’ αυτό και παρέχουμε πλήρη και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με τις χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν.Επιπλέον, θα ενημερωθείτε πριν από την παροχή οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας (είτε δική μας υπηρεσία, είτε εξωτερική υπηρεσία) και θα σας δοθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση και τον λόγο ύπαρξής της. Αν αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση οποιασδήποτε επιπλέον υπηρεσίας, μπορείτε να απορρίψετε την προσφορά και να αποφασίσετε να συνεχίσετε την παροχή των υπηρεσιών χωρίς αυτήν.Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση που μπορεί να προκύψει είναι ελάχιστη και αποφασίζεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με εσάς. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε λογικές και δίκαιες τιμές, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διαφάνεια και την ενημέρωση των πελατών μας.Συνολικά, ο στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με διαφάνεια, επαγγελματική στάθμη και σεβασμό προς τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε μαζί μια λύση που θα σας ικανοποιεί.
 • Σύμφωνα με τη συμφωνία μας, όταν θα επιλέξετε κάποιο συγκεκριμένο theme για την ιστοσελίδα σας και αποδεχτείτε την προσφορά μας, συμφωνείτε ότι η ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί με βάση το συγκεκριμένο theme (δηλαδή αντικατάσταση του media υλικού, κειμένων και γραμματοσειρών του theme) και ότι η επιλογή σας είναι τελική. Από τη δική μας πλευρά, έχουμε υλοποιήσει τις τεχνικές εργασίες που έχουν αναγραφεί στην προσφορά και στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε την ιστοσελίδα σας με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.Επιπλέον, σύμφωνα με την πολιτική αλλαγών μας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγή σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας σας μόνο μία φορά άνευ κόστους. Εάν επιθυμείτε επιπλέον αλλαγές για το ίδιο σημείο, αυτές θα επιβαρύνονται με επιπλέον χρέωση ανά ώρα.Τέλος, σε περίπτωση που επιθυμείτε να λήξει η συνεργασία για οποιονδήποτε λόγο, η εκκρεμής οφειλή σας θα πρέπει να εξοφληθεί σύμφωνα με τη συμφωνία μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε τα χρήματα σας μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι η ανεπάρκεια του αποτελέσματος οφείλεται σε κάποιο σφάλμα από τη δική μας πλευρά, τότε είμαστε πρόθυμοι να διορθώσουμε το σφάλμα αυτό χωρίς επιπλέον χρέωση.Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας να συνεργαστείτε μαζί μας και ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή αντιρρήσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τις συζητήσουμε.
 • Κατά την αγορά υπηρεσιών κατασκευής ή συντήρησης ιστοσελίδας, αποδέχεστε την προσθήκη μιας αναφοράς στο υποσέλιδο της ιστοσελίδας σας. Αυτό θα περιλαμβάνει το κείμενο “Implemented by Max Services” και θα παραπέμπει στον σύνδεσμο https://maxservices.gr. Αυτό το μέτρο αναφοράς αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνεργασίας μας και θα βοηθήσει στην προώθηση των υπηρεσιών μας.Σημειώνουμε ότι αποδέχεστε αυτόματα την παραπάνω απαίτηση με την αποδοχή της προσφοράς που σας στείλαμε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να τις συζητήσουμε.
 • Κατά την αγορά υπηρεσιών κατασκευής ή ανακατασκευής ιστοσελίδας, αποδέχεστε πως έχουμε δικαίωμα να συμπεριλάβουμε το έργο σας (μικρή αναφορά για το έργο + σύνδεσμος + φωτογραφία αρχικής σελίδας) στην σελίδα χαρτοφύλακα (portfolio) των έργων της MaxServices.gr καθώς και σε έντυπο υλικό αναφοράς, όπως μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://maxservices.gr/υπηρεσίες-διαδικτύου/about/portfolio/ . Επίσης το έργο μπορεί να συμπεριληφθεί και στην συνεργάτιδα ιστοσελίδα https://nicolaslagios.com
 • Για το σχεδιαστικό κομμάτι (μπροστινό εμφανές μέρος ιστοσελίδας) των υπηρεσίων κατασκευής ή ανακατασκευής, αποδέχεστε πως επιτρέπεται η αλλαγή μεμονομένων κομματιών έως μια φορά για τα πακέτα “Max Landing Page”, “Max Ready Website”, “Max Eshop” όπως περιγράφονται εδώ: https://maxservices.gr/υπηρεσίες-διαδικτύου/website-services/construction/ και έως 3 φορές για το πακέτο “Max Custom Website” όπως περιγράφεται εδώ: https://maxservices.gr/υπηρεσίες-διαδικτύου/website-services/construction/ , πριν την παράδοση του έργου χωρίς να χρεωθείτε επιπλέον. Για επιπλέον αλλαγές, θα χρεωθείτε ανά ώρα, το οποίο κόστος ανέρχεται στα 20€ χωρίς ΦΠΑ.
 • Πριν την έναρξη εργασιών ενός έργου, ο πελάτης οφείλει να μας παραδόσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης εάν και εφόσον υπάρχουν ήδη λογαριασμοί υπηρεσίων ή ιστοσελίδα στην κατοχή του πελάτη. Εάν δεν υπάρχουν, τότε ο πελάτης οφείλει να μας παραδόσει το υλικό που προαπαιτείται (σύμφωνα με τις οδηγίες μας) προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο εντός χρονικού διαστήματος υλοποίησης, δηλαδή θα πρέπει να παραδοθεί το υλικό περίπου στην έναρξη των εργασιών +- 3 ημέρες.
 • Οι χρόνοι παράδοσης ενός έργου είναι από 10 έως 30 ημέρες (αναλόγως την πολυπλοκότητα). Εάν δεν δοθούν σωστές πληροφορίες από τον πελάτη, ή εάν δεν παραδοθεί νωρίς το ζητούμενο υλικό ή και τα ζητούμενα στοιχεία σύνδεσης, ενδέχεται ο χρόνος παράδοσης να επιμηκυνθεί χωρίς να φέρουμε οποιαδήποτε νομική ή οικονομική ευθύνη. Επίσης ενδέχεται ο χρόνο να επιμηκυνθεί και για άλλου λόγους (πχ χώρος φιλοξενίας πελάτη που δεν ανήκει σε εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την συντήρησή του ή την επίβλεψή του κ.α.) χωρίς να φέρουμε καμία νομική ή οικονομική ευθύνη για καθυστέρηση του έργου. Επίσης εάν ο πελάτης αποφασίσει να αλλάξει το έργο (σχέδιο / design) πάνω από μια φορές , ο χρόνο παράδοσης θα επιμηκυνθεί χωρίς να φέρουμε καμία νομική ή οικονομική ευθύνη για καθυστέρηση του έργου.
 • Για υπηρεσίες όπως: Βελτιστοποίηση Ταχύτητας , Προστασία Ιστοσελίδας , SEO Ιστοσελίδας , Marketing Ιστοσελίδας κ.α. επιπρόσθετες υπηρεσίες, δεν φέρουμε καμία νομική ή οικονομική ευθύνη εάν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να μείνετε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας , δεν γίνεται να εγγυηθούμε για αποτελέσματα των οποίων η επιτυχία εξαρτάται στο μεγαλύτερο ποσοστό της από υπηρεσίες και αλγόριθμους τρίτων υπηρεσιών (όπως Google, Facebook, Youtube, Skroutz.gr, κ.α.).
 • Για υπηρεσίες προώθηση και διαφήμιση όπως: Skroutz.gr , Bestprice.gr , Shopflix.gr , Google Ads, Google Merchant, Facebook Marketplace, Facebook Ads, Instagram Ads, Amazon, Ebay κ.α. πρέπει να γνωρίζεται πως πληρώνετε σε εμάς μόνον την προετοιμασία και υλοποίηση από την πλευρά της ιστοσελίδας σας, την γέφυρα διασύνδεσης με αυτές τις υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την γεφύρωση και στις δύο πλευρές (ιστοσελίδα + τρίτη υπηρεσία) αλλά σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε οποιαδήποτε νομική ή οικονομική ευθύνη σε περίπτωση που η  υπηρεσία προώθησης ή διαφήμισης δεν αποδεχτεί την συνεργασία μαζί σας το οποίο συνεπάγεται και την μη ολοκλήρωση της προαναφερόμενης συνδεσιμότητας. Επίσης οι προαναφερόμενες υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης ενδέχεται να έχουν κάποιο οικονομικό κόστος ενεργοποίησης και φυσικά πάγια έξοδα ή έξοδα διαφήμισης. Δεν έχουμε κανένα οικονομικό όφελος για αυτά τα προαναφερόμενα επιπλέον έξοδα και αποκλειστικοί υπεύθυνοι είστε εσείς, καθώς επίσης αναλαμβάνετε την ευθύνη να παραδώσετε στις προαναφερόμενες τρίτες υπηρεσίες τα όποια έγγραφα ή υλικό απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ σας και να γίνει ενεργοποίηση αυτών. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο από το απεσταλμένο υλικό (από την ιστοσελίδα σας προς κάποια τέτοια υπηρεσία) απενεργοποιηθεί από την υπηρεσία προώθησης και διαφήμισης. Την αποκλειστική ευθύνη για το υλικό και την διόρθωση του υλικού έχετε εσείς και οφείλετε να ενημερωθείτε για τις όποιες προδιαγραφές ανάρτησης – αποστολής υλικού προς τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η υπηρεσία προώθησης και διαφήμισης προσφέρεται ως πρόσθετη υπηρεσία κατασκευής ή επισκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας και όχι ως ξεχωριστή υπηρεσία και πάντοτε όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφορά υπηρεσία κατασκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας.
 • Σε περίπτωση κατασκευής – ανακατασκευής ιστοσελίδας για την οποία έχετε συμπεριλαβει και εργασίες γεφύρωσης (δηλαδή σύνδεση της ιστοσελίδας σας με υπηρεσίες προώθησης και διαφήμισης όπως Skroutz.gr , Bestprice.gr , Shopflix.gr , Google Ads, Google Merchant, Facebook Marketplace, Facebook Ads, Instagram Ads, Amazon, Ebay κ.α.) , πρέπει να γνωρίζετε πως η ολοκλήρωση διασύνδεσης με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες δεν είναι προϋπόθεση για την οικονομική εξόφληση του έργου και αυτό διότι κάποιες υπηρεσίες απαιτούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα ενεργοποίησης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχει η εκάστοτε υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση που ζητήσετε προσφορά για έργο, πρέπει να γνωρίζετε πως η προσφορά ισχύει για 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία που την λάβατε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας. Εάν δεν αποδεχτείτε την προσφορά εντός του χρόνικού ορίου των 30 ημερών, έχουμε κάθε δικαίωμα να αλλάξουμε τις αναγραφόμενες υπηρεσίες της προσφοράς μας καθώς και την τιμή προσφοράς.
 • Για την έναρξη εργασιών πακέτου υπηρεσιών που δεν έχετε αγοράσει online αλλά σας στείλαμε προσφορά, απαραίτητη προυπόθεση είναι να αποδεχτείτε την προσφορά γραπτώς μέσω email, το email θα είναι το ίδιο με τον λογαριασμό σας στην παρούσα ιστοσελίδα https://maxservices.gr και θα πρέπει να μας αποστείλετε το υλικό ή να προβείτε σε ενέργειες που θα σας ζητήσουμε , καθώς επίσης να καταβληθεί προκαταβολή 50% και κατά το ενδιάμεσο διάστημα κατασκευής να καταβληθεί 25% και στην παράδοση του έργου το υπόλοιπο 25%. Πρέπει να γνωρίζετε πως οι αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς ή των πακέτων υπηρεσίων αγοράς online, είναι τιμές χωρίς ΦΠΑ εκτός και αν αναφέρονται ως τιμές με ΦΠΑ. Τιμολόγιο λαμβάνετε κατά την πλήρη εξόφληση του κόστους του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του φπα 24%.
 • Για υπηρεσίες όπως Χώρος Φιλοξενίας, Συντήρηση: Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρξουν τεχνικές δυσκολίες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγθούν από εμάς (πχ η κεντρική υπηρεσία παρόχου “Hetzner” έχει σοβαρό τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορεί να επιλύσει ή η ιστοσελίδα σας δέχτηκε επίθεση hacking και δεν είχε την κατάλληλη προστασία από δική σας παράβλεψη ή υπάλληλος ή χρήστης που του έχετε παραχωρήσει δικαιώματα διαχειριστή προκάλεσε τεχνικό πρόβλημα). Έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφευχθεί σοβαρό τεχνικό ζήτημα στο site ή στον χώρο φιλοξενίας του site αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η ιστοσελίδα σας δεν θα έχει ξαφνική διακοπή λειτουργίας από τα προαναφερθέντα τεχνικά σφάλματα ή από ξαφνική αύξηση τεράστιας επισκεψιμότητας. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφευχθεί η όποια οικονομική ζημία σας, αλλά δεν φέρουμε καμία νομική ή οικονομική ευθύνη αν συμβεί κάτι τέτοιο. Η υπηρεσία χώρου φιλοξενίας προσφέρεται ως πρόσθετη απαραίτητη υπηρεσία κατασκευής ή επισκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας και όχι ως ξεχωριστή υπηρεσία και πάντοτε όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφορά υπηρεσία κατασκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας.
 • Για υπηρεσίες όπως κατοχύρωση ονόματος Domain Name, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που το επιθυμητό όνομα έχει κατοχυρωθεί από άλλον ιδιοκτήτη πριν προλάβουμε να το κατοχυρώσουμε εμείς. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν δεν ανανεώσετε εγκαίρως το domain name σας και χαθεί η δικαιοδοσία σας. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται ως πρόσθετη απαραίτητη υπηρεσία κατασκευής ή επισκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας και όχι ως ξεχωριστή υπηρεσία και πάντοτε όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφορά υπηρεσία κατασκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας.
 • Προς εξυπηρέτηση δική σας, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε κομμάτια κώδικα πρόσθετων τα οποία προαπαιτούν αγορά άδειας χρήσης. Την προαναφερόμενη αγορά έχουμε κάνει εμείς και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής η συντήρησης ενός έργου. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τις άδειες χρήσης για τα θέματα και τα πρόσθετα της ιστοσελίδας σας, θα πρέπει πρώτα να τα αγοράσετε και να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση της δικής μας άδειας με την δική σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου, του γενικού περιεχομένου ή του πηγαίου κώδικα (source code) της ιστοσελίδας σας. Εσείς έχετε την απόλυτη ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας.
 • Συμφωνείτε ότι η Max Services δεν φέρει καμία νομική ευθύνη και δεν υποχρεούται να σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημία που δεν προκλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών ή δεν προκλήθηκε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας σας από το προσωπικό της Max Services, από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως skroutz.gr, google, facebook κλπ), από επιθέσεις χάκερ ή άλλους τύπους επιθέσεων, ή από διαρροή πληροφοριών στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας λόγω επιθέσεων κλπ. Επίσης, η Max Services δεν φέρει ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε από τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας σας.Εάν πιστεύετε ότι έχει προκληθεί ζημία από δραστηριότητες της Max Services, πρέπει να μας ενημερώσετε για να διεξαχθεί έλεγχος και να επιδιορθωθεί η ζημία, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία προκλήθηκε από εμάς και αποδειχθεί αυτό. Σε αυτή την περίπτωση,δεν θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε για την αποκατάσταση της ζημίας. Εντούτοις, η Max Services δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκλήθηκε από την ιστοσελίδα σας ή το περιεχόμενο της. Εσείς έχετε την απόλυτη ευθύνη για το περιεχόμενο και την λειτουργία της ιστοσελίδας σας.Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι η Max Services δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την εγκυρότητα ή την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας. Εσείς πρέπει να διασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας είναι ακριβές, εγκυρο και πλήρες.Τέλος, συμφωνείτε ότι η Max Services δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από τη μη συμμόρφωσή σας με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας σας, καθώς και από την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων με τη χρήση της ιστοσελίδας σας.

Όροι χρήσης υπηρεσιών blog και video μαθημάτων

 • Δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε υλικό βίντεο ή υλικό αναρτήσεων ή γενικότερα υλικό των ιστοσελίδων https://maxservices.gr & https://nicolaslagios.com χωρίς την έγκυρη συγκατάθεση των ιδιοκτητών της https://maxservices.gr και https://nicolaslagios.com
 • Το προαναφερθέν υλικό παρέχεται για εκπαιδευτικούς και μόνο λόγους.
 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν προκλήθηκε οποιαδήποτε ζημιά χρησιμοποιώντας οδηγίες είτε από την ιστοσελίδα μας (το blog μας), είτε από τα βίντεο (όπως έχουν αναρτηθεί στο κανάλι https://www.youtube.com/c/NicolasLagiosOfficial), είτε από οποιοδήποτε άλλο μέσο ανήκει σε εμάς.
 • Η υπηρεσία blog και video μαθημάτων προσφέρεται ως πρόσθετη υπηρεσία κατασκευής ή επισκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας και όχι ως ξεχωριστή υπηρεσία και πάντοτε όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη υπηρεσία, αφορά υπηρεσία κατασκευής-συντήρησης-υποστήριξης ιστοσελίδας.

 

Όροι χρήσης Συνεργατών:

Σύντομα κοντά σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε πριν αναρτηθούν, στέλνοντας μήνυμα από την σελίδα επικοινωνίας: https://maxservices.gr/υπηρεσίες-διαδικτύου/about/contact-us/

Digital Marketing

Οι σελίδες των υπηρεσιών Digital Marketing θα είναι σύντομα κοντά σας.

Μπορείτε ήδη να δείτε και να παραγγείλετε (online ή μέσω επικοινωνίας) τις υπηρεσίες μας στις “Πρόσθετες Υπηρεσίες Ιστοσελίδας” πατώντας εδώ.

Εργασία

Επεξήγηση

Όροι

Πάγια έξοδα (ανά μήνα ή έτος για υπηρεσίες κλπ)

Κατοχύρωση επιθυμητού domain

Είναι η διεύθυνση του site σας, πχ: tositemou.com

Εάν έχετε ήδη δικό σας domain, θα προχωρήσουμε απευθείας στην

σύνδεση του με τον χώρο φιλοξενίας.

Τα πάγια έξοδα του domain δεν αφορούν την υπηρεσία μας και δεν

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά που θα λάβετε, πληρώνετε

απευθείας στον πάροχο και λαμβάνετε ξεχωριστό τιμολόγιο από εκεί.

Από 10€ / έτος έως 30€ / δύο έτη (αναλόγως κατάληξης gr, com κλπ)

Ρύθμιση Χώρου

φιλοξενίας ιστοσελίδας

Είναι ο χώρος που φιλοξενεί τα αρχεία σας

Εάν έχετε ήδη, ρυθμίζουμε τον υπάρχον, χωρίς να φέρουμε ευθύνη για μελλοντικά προβλήματα στο site σας και extra χρέωση για ζημιές λόγω αναβαθμίσεων ή server.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να αγοράσετε δικό μας ετήσιο πακέτο «Συντήρηση+Φιλοξενία» 190€ / έτος χωρίς να επιβαρύνεστε για τυχόν ζημιές λόγω αναβαθμίσεων.

Max Services Support & VPS Hosting + Unlimited Subdomains & email accounts (total 25GB HDD space): 20€/μήνα , 110€/6μηνο , 190€/έτος.

Εγκατάσταση & Ρύθμιση Πλατφόρμας (Wordpress, Joomla, Drupal, Opencart κλπ)

Είναι το λογισμικό της ιστοσελίδας σας

Ρύθμιση της ιστοσελίδας με τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησης,

καθώς και κάθε απαραίτητη τεχνική ρύθμιση

Εγκατάσταση & διαμόρφωση

θέματος

Σκελετός/Theme/Template

Είναι ένα έτοιμο πρότυπο το οποίο διαμορφώνουμε στα μέτρα σας.

Αν επιθυμείτε κατασκευή Custom θέματος (εξ ολοκλήρου από το 0), η τελική τιμή κατασκευής του site θα συζητηθεί.

Κατασκευή / Ανάρτηση περιεχομένου ιστοσελίδας

Αφορά τις στατικές σελίδες (επικοινωνία, εταιρεία κλπ) + ανέβασμα υλικού (προϊόντα - άρθρα)

Έως 50 χειροκίνητα.

Έως 2000 μαζικά (εφόσον μας τα έχετε δώσει σε excel).

Για περισσότερα, η τελική τιμή θα συζητηθεί.

Προσθήκη όρων χρήσης, πολιτικής

απορρήτου και μπάρας GDPR

Είναι 100% νομικά απαραίτητο να αναρτήσουμε σε ειδικές σελίδες

που θα περιλαμβάνονται στο κάτω μενού του site σας, τους όρους

χρήσης και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας σας, καθώς

επίσης και ειδική αναδυόμενη μπάρα που εμφανίζεται στους νέους

επισκέπτες όπου θα πρέπει να αποδεχτούν τα cookies της

ιστοσελίδα σας.

Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ο νόμος GDPR σας υποχρεώνει να γίνουν

αυτές οι ενέργειες καθώς αφορά το προσωπικά δεδομένα του κάθε

επισκέπτη

Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσουμε αντιγραφή όρων και

πολιτικής από παρόμοια sites (αλλάζοντας φυσικά ονόματα και

διευθύνσεις) ή να επιλέξετε να μας στείλετε εσείς το περιεχόμενο και

να το αναρτήσουμε.

Πρέπει όμως να γνωρίζετε, πως σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε

οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη για το περιεχόμενο.

Μηχανισμός eshop (αν το επιθυμείτε)

· Εγκατάσταση & ρύθμιση μηχανισμού

· Ρύθμιση στοιχείων επιχείρησης (μεταφορικά, πληρωμές, φπα κ.α.)

· Design καταστήματος κλπ.

· Πωλήσεις Χονδρικής ή Dropship αν επιθυμείτε

Για την εισαγωγή προϊόντων, χρειάζεται να έχετε έτοιμα τα δεδομένα των προϊόντων σας (κωδικό, απόθεμα, τίτλο, φωτογραφία κλπ).

Εισάγουμε: Έως 50 χειροκίνητα.

Έως 2000 μαζικά (εφόσον μας τα έχετε δώσει σε excel).

Για περισσότερα, η τελική τιμή θα συζητηθεί.

Επιλέξτε Υπηρεσία Διαδικτύου

Σύντομα κοντά σας οι υπηρεσίες μέσα από την ιστοσελίδα!

Οι υπηρεσίες αφορούν το γραφείο εξυπηρέτησης στην Μακρακώμη Φθιώτιδας με εξυπηρέτηση για όλη την Ελλάδα.

Προς το παρόν μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα: +30 223 602 4107 & +30 698 630 7660

Επίσης μπορείτε να στείλετε email σε: max.makrakomi@gmail.com

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

Σύντομα κοντά σας!

Μετάβαση στο περιεχόμενο