Προσφορά!

Max ΕΣΠΑ

550,00 χωρίς ΦΠΑ

Το πακέτο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να είστε έτοιμοι για τον έλεγχο της ιστοσελίδας προς επιδότηση ΕΣΠΑ.

Σημείωση!!! Δεν αναλαμβάνουμε την διαδικασία ένταξης στην επιδότηση, παρά μόνο την προετοιμασία της ιστοσελίδας σας εφόσον έχετε ενταχθεί σε διαδικασία επιδότησης.

Διαβάστε περισσότερα πιο κάτω, στην καρτέλα “Περιγραφή”

Description

Το πακέτο περιλαμβάνει:

  • Προσαρμογή Ιστοσελίδας για ανθρώπους με ειδικές ικανότητες
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση εργαλείων για ανθρώπους με ειδικές ικανότητες
  • Προσθήκη και προσαρμογή του ΕΣΠΑ banner που σας παραδώσανε -> Η προσθήκη θα γίνει σε εμφανές σημείο πάνω πάνω
  • Έλεγχος και επιδιόρθωση κώδικα ιστοσελίδας σύμφωνα με τα πρότυπα που σας δώσανε.
Σχολιασμός μέσω Facebook